top of page

Huisregels

Belangrijk voor een onvergetelijke tijd.

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die bij Siwa Thai gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van 1 of meerdere huisregels kan tot maatregelen leiden, waaronder het verzoek aan u om zich aan de huisregels te houden, tot ontzegging van de toegang tot onze massage salon en/of onmiddellijke melding aan de politie.

1. Toegang vanaf 18 jaar. Bij twijfel vragen wij u om uw legitimatie (geldig paspoort, rijbewijs en/of ID kaart)

2. Het is verboden om binnen te roken.

3. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen en/of het bij zich hebben van enigerlei soft en/of hard drugs is ten strengste verboden, bij misstanden wordt de politie ingeschakeld.

4. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank en/of andere middelen wordt toegang tot Siwa Thai geweigerd.

5. Het bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

6. Op centrale plaatsen heeft Siwa Thai camera’s voor uw en onze veiligheid hangen. Een ieder die Siwa Thai bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan de politie, justitie en overige overheidsinstanties.

7. Men dient zich met respect naar een ieder te gedragen. Enige vorm van racisme of discriminatie is niet geoorloofd.

8. Safe seks met alle handelingen.

9. De dames beslissen zelf over welke diensten zij aanbieden. Het is verstandig uw wensen vooraf te bespreken met de dame van uw keuze. De dame hoeft niet mee te werken aan uw wensen als zij dit niet wil en heeft het recht de diensten te weigeren die u wenst.

10. De dame heeft het recht u als cliënt te weigeren. Als u dit overkomt wordt dan niet boos, het is de keuze van de dame zelf. Kies een andere dame uit, dit bevorderd de sfeer.

11. Wij vinden hygiëne belangrijk en verzoeken u om vóór elke massage een douche te nemen. Siwa Thai stelt u genoeg handdoeken per bezoek ter beschikking.

12. Bij onenigheid is het verplicht dit te melden bij de beheerder/gastvrouw van Siwa Thai.

13. Siwa Thai doet er alles aan om een veilige seksinrichting te zijn en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade. Het betreden van Siwa Thai doet u op eigen risico.

14. Siwa Thai is niet verantwoordelijk voor het verlies van uw goederen.

15. Bezorg geen overlast voor de buren of op straat als u Siwa Thai bezoekt en verlaat.

16. Wanneer door u als klant schade wordt toegebracht aan het complex of het materiaal bent u verplicht de schade volledig te vergoeden.

Deze huisregels zijn onze voorwaarden voor uw verblijf bij ons. Het management van Siwa Thai wenst u een fijne en ontspannende tijd.

bottom of page